Begroting 2019

Kwaliteitsimpuls voor verbetering financiële functie

Het project dat is opgezet voor verbetering van de financiële functie is, zoals bekend, een meerjarig traject. In het begin van deze bestuursperiode zijn we verder gegaan met het harmoniseren van de procedures en documenten van de planning en control cyclus van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Naast een identieke benaming en opbouw van de vijf programma's van de begroting 2019, hebben beide gemeenten ook het proces en de inhoud van de Kadernota begroting 2019 geüniformeerd (voorheen werd in Boxtel de Kadernota begroting aangeduid als het dekkingsplan).
In de financiële verordeningen van Boxtel en Sint-Michielsgestel is opgenomen dat één keer in de vier jaar de raad enkele nota's vaststelt:

  • Een nota reserves en voorzieningen. Hierbij worden de bestaande reserves en voorzieningen doorgelicht. Bij de opstelling van de nieuwe nota bekijken we of op dit punt een verdere uniformering van beide gemeenten mogelijk is.
  • Geactualiseerde onderhoudsplannen voor activiteiten in de openbare ruimte, zijnde wegen, openbare verlichting, groen en speeltoestellen, een geactualiseerd rioleringsplan en een geactualiseerd onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

Het begin van een nieuwe bestuursperiode is een goed moment om deze nota's op te stellen. Nieuwe onderhoudsplannen worden opgesteld als de bestaande aflopen, in 2019 zal het speelruimteplan worden geactualiseerd.