Begroting 2019

Lokale heffingen

De tarieven en de verwachte opbrengsten

Belasting

Besluit tarieven 2018

Tarief 2018

Voorstel tarieven 2019

OZB woningen

Januari 2018

0,1395% van de WOZ-waarde
*)

0,1400 % van de WOZ-waarde *)

OZB
niet-woningen eigenaar

Januari 2018

0,2370% van de WOZ-waarde
**)

0,2399 % van de WOZ-waarde **)

OZB
niet-woningen gebruiker

Januari 2018

0,1547% van de WOZ-waarde
**)

0,1653 % van de WOZ-waarde **)

Hondenbelasting

December 2017

€ 70 voor 1 hond;
€ 103 voor de 2e en de volgende per hond;
€ 347 voor geregistreerde kynologische kennels

Niet meer van toepassing

Toeristenbelasting

December 2017

€ 1,52 per overnachting;
€ 0,25 per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 12-18 jaar;
€ 0,15 per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 0-12 jaar

€ 1,55 per overnachting;
€ 0,25 per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 12-18 jaar;
€ 0,15 per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 0-12 jaar

Rioolheffing

December 2016

€ 117,84 Vastrecht per aansluiting;
€ 0,34 per m3 verbruikt/afgevoerd water.

€120,24 Vastrecht per aansluiting;
€ 0,36 per m3 verbruikt/afgevoerd water.

Afvalstoffenheffing

December 2017

€ 68,04 vastrecht per aansluiting;
Per containerlediging:
€ 1,84 restafval 60 liter
€ 4,28 restafval 140 liter
€ 7,34 restafval 240 liter
€ 0,94 groenafval 60 liter
€ 2,19 groenafval 140 liter
€ 90,00 appartementencomplex

€ 78,24 vastrecht per aansluiting;
Per containerlediging:
€ 1,93 restafval 60 liter
€ 4,49 restafval 140 liter
€ 7,71 restafval 240 liter
€ 0,99 groenafval 60 liter
€ 2,30 groenafval 140 liter
€ 103,56 appartementencomplex

Leges omgevingsvergunning

December
2017

Indexering met 1,5% tenzij regelgeving anders vereist.

Indexering met 2,0% tenzij regelgeving anders vereist.

Leges Dienstverlening

December
2017

Indexering met 1,5% tenzij regelgeving anders vereist.

Indexering met 2,0% tenzij regelgeving anders vereist.

Marktgelden

December
2017

Indexering met 1,5% tenzij regelgeving anders vereist.

Niet meer van toepassing