Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

In 2019 voeren we de uitkomsten uit van het in 2018 af te ronden onderzoek naar wat duurzame inzetbaarheid betekent voor de organisatie en de medewerkers. Zorgen zijn er vanwege de toenemende moeilijkheden om vacatures te vervullen, gecombineerd met het hoge ambitieniveau van de organisatie en een krapper wordende arbeidsmarkt. Binnen de organisatie zal er creatief gezocht moeten worden naar mogelijkheden hierin de balans te bewaren. Boeien en binden zal meer en meer een thema worden waar de organisatie mee aan de slag moet.