Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Informatieveiligheid

Het informatiebeleid van MijnGemeenteDichtbij staat beschreven in de vastgestelde innovatieve I-visie. Onderstaand wat er is bereikt op een aantal speerpunten uit de I-visie.

Steeds meer applicaties in de cloud

Waar mogelijk kiezen we voor web-oplossingen. Een goed voorbeeld is de digitalisering van de Planning & Control cyclus. Ter verbetering en harmonisering van het Planning & Control proces voor onze 3 organisaties is afgelopen periode de keuze gemaakt om dit proces te digitaliseren. Hiermee kan worden bereikt dat onze documenten gedigitaliseerd beschikbaar komen op de website en betrokken medewerkers meer grip krijgen op hun budgetten.

Benoemde Informatiebeveiliging en -privacy functionaris

Vanaf 1 juli 2017 is er een fulltime medewerker die zich richt op informatiebeveiliging. Deze medewerker vervult de rollen van:

  • CISO = Chief Information Security Officer
  • FG = Functionaris Gegevensbeveiliging

Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 voor Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel

Het informatiebeveiligingsbeleid geeft onze organisatie kaders en richting om te voldoen aan landelijke afspraken, wetgeving maar vooral ook om een betrouwbare partner te zijn richting inwoners, bedrijven en ketenpartners.