Begroting 2019

Grondbeleid

Nota Grondbeleid

Op basis van de actuele Nota Grondbeleid voert de gemeente een passieve grondpolitiek. De doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreatie worden gerealiseerd door het ruimtelijke ordeningsbeleid en volkshuisvestingsbeleid. Afspraken over de planning, kwaliteit, woningdifferentiatie, kosten en financiële bijdrage worden in een anterieure overeenkomst opgenomen. Voor de lopende actieve projecten voert de gemeente een actieve grondpolitiek.
Voor het komende jaar gaan we de nota grondbeleid inhoudelijk beoordelen en bekijken in hoeverre de nota aan herziening toe is, waarbij de huidige economische situatie wordt meegenomen.