Begroting 2019

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Aantal inwoners (per 1 januari)

28.729

28.779

28.829

28.879

Aantal woningen (per 1 januari)

12.068

12.166

12.397

12.642

Aantal hectares (per 1 januari)

5.841

5.841

5.841

5.841

College van burgemeester en wethouders in fte

4,20

4,20

4,20

4,20

Ambtelijke organisatie in fte

3,11

3,11

3,11

3,11

Ontwikkeling loonkosten

2,16%

2,25%

2,25%

2,25%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

1,60%

1,85%

1,85%

1,85%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2.00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5 (2018: 73,00)

74,57

76,25

77,97

79,72

- schaal 6 t/m 9 (2018: 77,17)

78,83

80,61

82,42

84,28

- vanaf schaal 10 (2018: 98,02)

100,14

102,39

104,70

107,05

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

2,00%

2,10%

2,10%

2,0%

OZB woningen

2,00%

2,10%

0,00%

0,00%

OZB niet-woningen

2,00%

2,10%

0,00%

0,00%

Toeristenbelasting

2,00%

2,10%

2,10%

2,10%

Afvalstoffenheffing op basis van bijgestelde meerjarenbegroting.

Rioolrecht op basis van het laatst vastgestelde vGRP.