Begroting 2019

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Baten

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

4.094

4.152

4.338

4.369

4.613

4.703

Maatschappelijke ontwikkeling

4.571

4.531

4.561

4.651

4.651

4.651

Leefomgeving

10.316

4.914

13.455

5.097

4.227

1.812

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

397

393

361

363

1.466

368

Ruimtegevend bestuur

43.379

45.070

44.908

45.885

46.676

47.451

Totaal baten

62.758

59.061

67.622

60.365

61.633

58.984

Lasten

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

5.446

5.500

5.336

5.370

5.671

5.679

Maatschappelijke ontwikkeling

29.683

30.589

29.582

29.436

29.653

29.788

Leefomgeving

14.253

11.865

20.154

11.890

11.101

8.996

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

4.891

5.130

5.267

4.497

4.565

4.692

Ruimtegevend bestuur

10.316

10.022

8.921

8.989

9.549

8.983

Totaal lasten

64.590

63.106

69.261

60.183

60.539

58.138

Saldo

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

-1.352

-1.349

-998

-1.001

-1.058

-977

Maatschappelijke ontwikkeling

-25.112

-26.057

-25.022

-24.786

-25.002

-25.137

Leefomgeving

-3.937

-6.951

-6.700

-6.793

-6.873

-7.184

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

-4.494

-4.736

-4.906

-4.134

-3.100

-4.324

Ruimtegevend bestuur

33.063

35.049

35.986

36.897

37.127

38.469

Totaal saldo

-1.832

-4.045

-1.639

183

1.093

846

Reserves

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

Onttrekkingen

650

453

60

60

131

39

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

650

453

60

60

131

39

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

970

1.321

678

595

550

264

Toevoegingen

1.308

644

480

480

480

480

Saldo reserveringen

-338

676

198

114

70

-216

Leefomgeving

Onttrekkingen

778

729

538

488

412

412

Toevoegingen

2.094

379

82

0

39

0

Saldo reserveringen

-1.316

350

455

488

374

412

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Onttrekkingen

507

679

775

154

93

145

Toevoegingen

0

133

0

0

977

0

Saldo reserveringen

507

546

775

154

-883

145

Ruimtegevend bestuur

Onttrekkingen

3.660

2.630

220

13

589

13

Toevoegingen

183

611

10

438

435

427

Saldo reserveringen

3.478

2.019

211

-425

154

-414

Totaal resultaat

1.149

60

574

939

813