Begroting 2019

Financiële positie

De vergelijkende cijfers

In deze begroting zijn de vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017 en de gewijzigde begroting 2018 opgenomen.
De jaarrekeningcijfers 2017 zijn gebaseerd op de jaarrekening die door de gemeenteraad op 28 juni 2018 is vastgesteld. In de begrotingscijfers 2018 zijn de gegevens verwerkt van de primitieve begroting 2018, de 2e bestuursrapportage 2017, de kadernota 2018 en de overige geformaliseerde besluiten tot en met de raadsvergadering van 28 juni 2018.
De cijfers van 2019 zijn gebaseerd op de besluitvorming tot en met de raadsvergadering van 28 juni 2018 (vaststelling Kadernota 2019).