Begroting 2019

Duurzaamheid

Lasten € 5.336.100
Baten € -4.397.800
Saldo € 938.300