Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten € 30.062.420
Baten € -5.238.597
Saldo € 24.823.823