Begroting 2019

Leefomgeving

Lasten € 20.236.856
Baten € -13.992.556
Saldo € 6.244.300