Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Lasten € 5.267.000
Baten € -1.136.100
Saldo € 4.130.900