Begroting 2019

Duurzaamheid

Dit valt eronder

Duurzaamheid is niet zozeer een zelfstandig ‘thema’, maar een integrale manier van werken en denken die in alle beleidsvelden tot uiting komt. Duurzaamheid loopt daarmee dwars door de andere begrotingsprogramma’s heen.
De duurzaamheidsgedachte heeft zich door de jaren heen steeds breder ontwikkeld tot een belangrijk hedendaags speerpunt. De opgaven die wij krijgen vanuit het klimaatakkoord (klimaatadaptatie en energietransitie) vragen de komende jaren steeds meer aandacht.
Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid is dat in de samenleving people-planet-prosperity met elkaar in evenwicht moeten zijn.
De samenhang met andere opgaven is groot. Dat pleit voor een integrale aanpak die zorgt voor duurzame bedrijfsontwikkeling, innovatie en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat. De integrale aanpak baseren we op de door de Verenigde Naties opgestelde "Global Goals".
We geven hier in de te ontwikkelen duurzaamheidsvisie 2040 verder handen en voeten. Duurzaamheid verdient een krachtige impuls, als verbinder van ecologie, sociaal en economie. Samen moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve concepten op bijvoorbeeld het gebied van energie.
Onder het programma Duurzaamheid vallen de producten:

  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Plattelandsvernieuwing
  • Afval
  • Riolering
  • Milieu
  • Mobiliteit