Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel

Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie en wordt ruimte gegeven aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen zodat werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk wordt uitgebouwd. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie, maar dat we eveneens oog hebben voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital.
Er is een  prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur staan niet naast de economie, maar leveren samen met de economische sector juist een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat en geeft onze gemeente bovendien een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.  Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.