Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

De omvang van de risico’s is afgenomen en kan geheel gedekt worden uit het primaire weerstandsvermogen.
Gewogen risico’s:            €   2.628.000
Primair weerstandsvermogen ultimo 2018   €   4.405.000
Ofwel een dekkingsgraad van 167 %.