Begroting 2019

Duurzaamheid

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Klimaatadaptatie en energietransitie

0

0

0

Plattelandsvernieuwing

748

473

60

Afval

2.088

2.290

2.462

Riolering

1.889

1.840

1.874

Milieu

19

2

2

Totaal baten

4.744

4.604

4.398

Lasten x € 1.000

Klimaatadaptatie en energietransitie

20

107

187

Plattelandsvernieuwing

785

488

147

Afval

2.088

2.386

2.462

Riolering

1.889

1.858

1.874

Milieu

664

662

666

Totaal lasten

5.446

5.500

5.336

Totaal saldo x € 1.000

-702

-896

-938