Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Economische aangelegenheden

40

53

54

Recreatieve voorzieningen

63

61

61

Maatschappelijke voorzieningen

533

701

303

Kunst

59

51

13

Sport

204

201

701

Monumentenzorg en oudheidkunde

6

5

5

Totaal baten

905

1.072

1.136

Lasten x € 1.000

Economische aangelegenheden

261

447

432

Recreatieve voorzieningen

377

337

360

Maatschappelijke voorzieningen

1.728

2.001

1.483

Kunst

337

316

280

Sport

1.876

1.842

2.443

Monumentenzorg en oudheidkunde

312

320

269

Totaal lasten

4.891

5.262

5.267

Totaal saldo x € 1.000

-3.986

-4.190

-4.131