Begroting 2019

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Bestuur

1.753

481

113

Basisregistraties

566

566

469

Openbare orde en veiligheid

22

15

13

Algemene dekkingsmiddelen

7.318

8.048

7.036

Algemeen budgettair

37.382

38.590

37.498

Totaal baten

47.040

47.701

45.128

Lasten x € 1.000

Bestuur

5.767

4.915

4.352

Basisregistraties

1.395

1.393

1.262

Openbare orde en veiligheid

2.245

2.410

2.638

Algemene dekkingsmiddelen

477

994

188

Algemeen budgettair

1.764

920

550

Totaal lasten

11.648

10.633

8.990

Totaal saldo x € 1.000

35.392

37.068

36.138

Exploitatie resultaat x € 1.000

-59