Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Monumentenzorg en oudheidkunde

-315

-264

51

In 2018 is een eenmalig budget beschikbaar voor inventarisatie naar het onderhoudsniveau van de monumenten binnen de gemeente.