Begroting 2019

Lokale heffingen

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk.
De hondenbelasting is per 1 januari 2019 afgeschaft. De verordening Hondenbelasting wordt ingetrokken.