Begroting 2019

Lokale heffingen

Marktgelden

Vanaf 2019 zijn de markten in de gemeente Sint-Michielsgestel geprivatiseerd. Vandaar dat geen tarieven voor marktgelden zijn opgenomen.

Onderbouwing tarieven markt (bedragen x€1000)

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij

57

59

60

overige goederen en diensten

7

10

11

Totaal lasten

64

69

71

leges en andere rechten

40

53

54

Totaal baten

40

53

54

Dekkingsresultaat

-24

-17

-17

Dekkingspercentage

62,9%

76,8%

76,1%