Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Inleidende tekst

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.
De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij onze gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij. De informatie hierover is terug te vinden in de begroting 2018 van GR MijnGemeenteDichtbij.
Een aantal in het oog springende onderwerpen wordt hier verder toegelicht.